School Transfer CertificateList of T.C. Issued for 2019S.No. Name of Student Class Admn. No Father's Name TC No.
1 Ritesh Kumar Ahlawat VIII 428 Sh. Anil Ahlawat 0150
2 Divyansh Ahlawat VI 632 Sh. Anil Ahlawat 0151
3 Harshdeep Singh IX 624 Sh. Kuldip Singh 0153
4 Hardeep Singh IX 531 Sh. Malkeet Singh 0154
5 Arjun Sharma VII 592 Sh. Subhash Chander 0155
6 Varun Singh VII 579 Sh. Virender Singh 0156
7 Sambhavshri Vashishth X 502 Sh. Manoj Kumar Vashishth 0165
8 Agam Singh VII 0141 Sh. Dharamjeet Singh Sandhu 0166
9 Noorpreet Singh XII 0310 Sh. Shripal Singh 0167
10 Akshu Padha XII 0304 Sh. Kuldeep Kumar 0168
11 Jattan XII 0371 Sh. Ratan Varshney 0169
12 Sahil Ahlawat XII 0381 Sh. Begraj Ahlawat 0171
13 Ashish Bansal XII 0398 Sh. Vikesh Bansal 0172
14 Jatin Saini XII 0468 Sh. Archan Kumar 0173
15 Shubham XII 0512 Sh. Sanjeev Kumar 0174
16 Navneet Singh XII 0535 Sh. Baksha Singh 0175
17 Shourya Jain XII 0583 Sh. Sanjeev Jain 0176
18 Yukta Bajaj XII 0594 Sh. Pawan Bajaj 0177
19 Yuvraj Singh XII 0604 Sh. Brijpal Singh 0178
20 Madhav Jain XII 0608 Sh. Manu Jain 0179
21 Shiv Charan XII 0610 Sh. Gurmeet Singh 0180
22 Ankit Sharma XII 0612 Sh. Balraj Sharma 0181
23 Devansh Sharma XII 0593 Sh. Mukund Runetta 0182
24 Nishtha Verma XII 0622 Sh. Prem Parkash 0184
25 Gagandeep XII 099 Sh. Narpat Panthi 0185
26 Nadika Saklani XII 0605 Sh. Brijendra Singh Saklani 0186
27 Anant Tayal XII 0601 Sh. Pawan Kumar Tayal 0187
28 Ritik Garg XII 0609 Sh. Subhash Garg 0188
29 Sahil Narang XI 0493 Sh. Pawan Narang 0190
30 Lakshay Goyal XI 0576 Sh. Shivpal Goyal 0191